فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نتایج کلوپ در جشنواره های خارجی
 شماره   نام جشنواره
كشور
اعلام نتایج
دوره
جوايز
پذيرش
عمان
مهر 97
2018
7
30
مقدونیه
شهریور 97
12
10
44
امریکا
شهریور 97
2018
2
37
اسپانیا
شهریور 97
1
1
12
هند
شهریور 97
2018
1
15
رومانی
شهریور 97
15
3
7
ترکیه
شهریور 97
4
0
4
عراق
مرداد 97
1
2
7
بلژیک
مرداد 97
2018
0
27
چین
مرداد 97
10
0
28
امریکا
تیر 97
2018
0
9
امریکا
تیر 97
2018
0
2
امریکا
تیر 97
2018
0
22
مقدونیه
تیر 97
2018
1
59

جوايز: تعداد جوايزي كه اعضاء سايت فوكوس كه در اين جشنواره كسب نموده اند.
پذيرش: تعداد آثار راه يافته اعضاء سايت فوكوس كه در اين جشنواره شركت نموده اند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس