فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نتایج کلوپ در جشنواره های خارجی
 شماره   نام جشنواره
كشور
اعلام نتایج
دوره
جوايز
پذيرش
آلمان-اندونزی-آفریقاجنوبی
شهریور 98
2019
7
133
صربستان-مونته نگرو
مرداد 98
6
7
81
آرژانتین
مرداد 98
7
0
10
رومانی
تیر 98
3
5
82
هند
تیر 98
1
1
19
امریکا
تیر 98
2019
0
13
امریکا
تیر 98
2019
0
0
امریکا
تیر 98
2019
0
31
بنگلادش
ارديبهشت 98
2019
1
43
هند
ارديبهشت 98
3
0
0
امریکا- نیویورک
اسفند 97
2019
1
25
انگلیس
اسفند 97
8
0
23
قبرس
اسفند 97
2019
0
0
بنگلادش
اسفند 97
2019
0
32

جوايز: تعداد جوايزي كه اعضاء سايت فوكوس كه در اين جشنواره كسب نموده اند.
پذيرش: تعداد آثار راه يافته اعضاء سايت فوكوس كه در اين جشنواره شركت نموده اند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس