فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

  • ANAPHAB SPECIAL AWARD (PH734)@ Ebrahim Bahrami

  • FIAP MENTION (PH734)@ Mahdi Zabolabbasi

  • SILLE SANAT SARAYI MENTION (PH734)@ Ebrahim Bahrami

  • SILLE SANAT SARAYI MENTION (PH734)@ Mahdi Zabolabbasi

  • FIAP Mention (PH730)@ Mohammad Reza Masoumi

  • FIAP Silver Medal (PH730)@ Mohamad Ebrahimi

  • FIAP Ribbon (PH727)@ Alma Monshibaghan

  • PSA Special Mention (PH724)@ Ali Karimi

  • work reported by the jury (PH725)@ Reza Amelipour

  • PSA BRONZ (PH729)@ Alma Monshibaghan

دبیرخانه دیجیتال فوکوس

برگزاری جشنواره های عکاسی

بیش از 7 سال تجربه
ملی و بین المللی

جشنواره بین المللی عکس خیام

بزرگترین رویداد هنری ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس