فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

 • FIP Ribbon (PH731)@ Seyed Shahabeddin Montazeri

 • Honourable Mention (PH733)@ Amin Dehghan

 • DIGIPIX GOLD (PH740)@ Amin Dehghan

 • HM (PH739)@ Ahmad Khatiri

 • Medal PSA Bronze (PH739)@ Alma Monshibaghan

 • ANAPHAB SPECIAL AWARD (PH734)@ Ebrahim Bahrami

 • FIAP MENTION (PH734)@ Mahdi Zabolabbasi

 • SILLE SANAT SARAYI MENTION (PH734)@ Ebrahim Bahrami

 • SILLE SANAT SARAYI MENTION (PH734)@ Mahdi Zabolabbasi

 • FIAP Mention (PH730)@ Mohammad Reza Masoumi

 • FIAP Silver Medal (PH730)@ Mohamad Ebrahimi

دبیرخانه دیجیتال فوکوس

برگزاری جشنواره های عکاسی

بیش از 7 سال تجربه
ملی و بین المللی

جشنواره بین المللی عکس خیام

بزرگترین رویداد هنری ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس