فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

القاب فیاپ چیست؟

درجه هنری یا القاب فیاپ (FIAP Distinctions) چیست؟

به منظور تقدیر شخصیت های برجسته عکاسی, فدراسيون بين المللي هنر عکاسي , فیاپ, درجه های هنری زیر را بوجود آورده است:

 1. گروه 1: درجه هنری "استعداد هنری" برای هنرمندان عکاسی که بخاطر عکس هایشان شناخته شده اند:

Artist FIAP

AFIAP

Excellence FIAP

EFIAP

Excellence FIAP Bronze

EFIAP/b

Excellence FIAP Silver

EFIAP/s

Excellence FIAP Gold

EFIAP/g

Excellence FIAP Platinum

EFIAP/p

Excellence FIAP Diamond 1 EFIAP/d1
Excellence FIAP Diamond 2
EFIAP/d2
Excellence FIAP Diamond 3
EFIAP/d3

Master FIAP

MFIAP

 

 1. گروه 2: درجه هنری "خدمات ارائه شده به عکاسی" برای افرادی که به وسیله عکس هایشان یا عملکردشان به پیشرفت فیاپ یا پیشرفت عکاسی بصورت عمومی کمک کرده اند:

Excellence FIAP for Service Rendered

ESFIAP

Honorary Excellence FIAP

HonEFIAP

 

a) فیاپ بین کاندیداهای این درجه های هنری از نظر حرفه ای یا آماتور بودن هیچ تفاوتی قایل نمی شود. هیچ محدودیت سنی وجود ندارد. هیچ تفاوتی بین عکس های چاپ شده و عکس های دیجیتال وجود ندارد.

b) تصمیم نهایی در مورد اعطای این درجه های هنری به عهده هیئت مدیره فیاپ بوده و اعتراضی پذیرفته نیست.

c) تمام درجه های هنری فیاپ بصورت مادام العمر اعطا می شوند. دارندگان این درجه های هنری مجاز هستند که درجه هنری را بعد از اسم خود بیاورند. مثلا Ali Samei EFIAP, ESFIAP

d) در مورد هر دو نوع درجه های هنری فیاپ، "استعداد هنری" و "خدمات ارائه شده به عکاسی" دارنده این درجه های هنری تنها از بالاترین درجه هنری استفاده می کند. اما انواع مختلف EFIAP و MFIAP را می توان همزمان بکار برد.

e) تنها دارندگان کارت عضویت فیاپ، صادره از دفتر مرکزی فیاپ، می توانند برای دریافت درجه های هنری فیاپ اقدام کنند. در صورتیکه تاکنون برای دریافت این کارت اقدام نکرده اید می بایست همزمان با درخواست درجه هنری برای کارت نیز اقدام کنید.

 

AFIAP یا هنرمند فیاپ

درجه هنری AFIAP  یا "هنرمند فیاپ" اولین درجه هنری است که می توان دریافت کرد. این درجه هنری به هنرمندان عکاسی اعطا می شود که کیفیت ها و تکنیک های هنری و تولیدات هنری آنها از طریق شرکت در جشنواره های عکاسی بین المللی زیر نظر فیاپ تایید شده باشد. کاندیدای دریافت این درجه هنری باید:

 1. حداقل یکسال از پذیرش اولین عکس این کاندیدا در یک جشنواره بین المللی زیر نظر فیاپ گذشته باشد.
 2. عکس های این کاندیدا باید در 15 جشنواره بین المللی مختلف زیر نظر فیاپ, در 8 کشور مختلف, پذیرفته شده باشد. برای شمارش تعداد جشنواره: سالهای مختلف یک جشنواره فقط یک جشنواره حساب می شوند. همچنین هر Circuit یک جشنواره حساب می شود. اگر یک Circuit در چند کشور باشد، کشوری که داوری در آن صورت گرفته منظور می شود.
 3. Circuit به یک مجموعه جشنواره گفته می شود که از چند نمایشگاه مختلف با داورهای مختلف تشکیل شده, اما حق ثبت نام و برگزار کننده آنها یکسان می باشد. با یک بار ارسال عکس به یک Circuit , عکس ها چند بار داوری شده و در نمایشگاه های مختلف نمایش داده می شوند. اما تنها یک کاتالوگ از هر Circuit تولید می شود.
 4. این کاندیدا باید حداقل 40 پذیرش با 15 عکس مختلف در جشنواره های بین المللی زیر نظر فیاپ داشته باشد.
 5. حداقل 5 عکس از این 15 عکس، هرکدام باید حداقل در 3 جشنواره مختلف پذیرفته شده باشند. این 5 عکس برای دریافت درجه هنری به فیاپ ارسال می شوند. و در صورت تایید و دریافت درجه هنری، در آرشیو فیاپ ذخیره می شوند.
 6. هر عکس در جشنواره های مختلف تنها با یک عنوان ثابت می تواند شرکت کند. هر عکس را در تمام جشنواره ها فقط با یک عنوان می توان شرکت داد. حتی اگر عکسی را قبلا در جشنواره ای رنگی شرکت داده اید و در جشنواره دیگری آنرا سیاه و سفید ارایه می کنید هم, نباید عنوان را تغییر دهید. عکس را نمی توان با عنوان "بدون عنوان"،"شماره فایل دیجیتال" مثلا "DSC05121" و یا عنوانی که فقط شماره باشد مثلا "123245" ارایه کرد, زیرا اینگونه عناوین، بدون عنوان محسوب شده و عکس های بدون عنوان براي دريافت درجه های هنری FIAP و PSA محاسبه نمي شود. عنوان در داوری خوانده نمی شود و تنها برای شناسایی عکس است به همین دلیل تمام عکس های خود را نامگذاری کنید. عنوان باید کوتاه باشد. عنوان های ساده برای عکس خود انتخاب کنید نه عنوان های بسیار پیچیده و عرفانی!
 7. حداقل 4 عکس مختلف که هرکدام دارای حداقل یک پذیرش در جشنواره های چاپی زیر نظر فیاپ باشد. به دلیل شرایط پست ناشی از کرونا برای درخواستهای سالهای 2021، 2022 و 2023 نیازی به این شرط نیست.
 8. دارنده درجه هنری AFIAP یک دیپلم به همراه یک نشان یا بدج با مینای سبز از فیاپ دریافت خواهد کرد.EFIAP یا هنرمند ممتاز فیاپ

درجه هنری EFIAP یا "هنرمند ممتاز فیاپ" به هنرمندان عکاسی اعطا می شود که غیر از داشتن تکنیک های ممتاز, تعداد معنی داری از عکس هایشان در تعداد زیادی جشنواره بین المللی زیر نظر فیاپ پذیرفته شده باشد. کاندیدای دریافت این درجه هنری باید:

 1. دارای درجه هنری AFIAP باشد. و بر اساس تاریخ درج شده در دیپلم AFIAP، حداقل یک سال از زمان دریافت درجه هنری AFIAP  گذشته باشد.
 2. عکس های این کاندیدا باید حداقل در 30 جشنواره بین المللی مختلف زیر نظر فیاپ, در 20 کشور مختلف, پذیرفته شده باشد. برای شمارش تعداد جشنواره: سالهای مختلف یک جشنواره فقط یک جشنواره حساب می شوند. همچنین هر Circuit یک جشنواره حساب می شود. اگر یک Circuit در چند کشور باشد، کشوری که داوری در آن صورت گرفته منظور می شود.
 3. این کاندیدا باید حداقل 250 پذیرش با 50 عکس مختلف در جشنواره های بین المللی زیر نظر فیاپ داشته باشد. هر عکس در جشنواره های مختلف تنها با یک عنوان ثابت می تواند شرکت کند. حتی اگر عکسی را قبلا در جشنواره ای رنگی شرکت داده اید و در جشنواره دیگری آنرا سیاه و سفید ارایه می کنید هم, نباید عنوان را تغییر دهید.
 4. حداقل 5 عکس از این 50 عکس، هرکدام باید حداقل در 3 جشنواره مختلف پذیرفته شده باشند. حداقل 2 عکس از این 5 عکس می بایست هرکدام برنده حداقل یک جایزه باشند. این دو جایزه می بایست با دو عکس مختلف در دو کشور مختلف و از دو جشنواره مختلف کسب شده باشند. هر Circuit یک جشنواره حساب می شود. این 5 عکس برای دریافت درجه هنری به فیاپ ارسال می شوند. و در صورت تایید و دریافت درجه هنری، در آرشیو فیاپ ذخیره می شوند. این 5 عکس باید با 5 عکسی باشد که برای دریافت آفیاپ ارائه شده اند، متفاوت بوده و حتی به آنها شباهت نیز نداشته باشند.
 5. حداقل 12 عکس مختلف که هرکدام دارای حداقل یک پذیرش در جشنواره های چاپی زیر نظر فیاپ باشد. به دلیل شرایط پست ناشی از کرونا برای درخواستهای سالهای 2021، 2022 و 2023 نیازی به این شرط نیست.
 6. دارنده درجه هنری EFIAP یک دیپلم به همراه یک نشان یا بدج با مینای قرمز از فیاپ دریافت خواهد کرد.

 

سطوح مختلف  EFIAP

به منظور تقدیر از هنرمندان عکاسی که پس از دریافت درجه هنری EFIAP فعالانه به شرکت در جشنواره های بین المللی زیر نظر فیاپ ادامه می دهند و بدینوسیله با خلق آثار هنری جدید به ارتقا عکاسی کمک می کنند, فیاپ هفت سطح دیگر EFIAP  را بوجود آورده است:

 

 

Excellence FIAP Bronze

EFIAP/b

Excellence FIAP Silver

EFIAP/s

Excellence FIAP Gold

EFIAP/g

Excellence FIAP Platinum

EFIAP/p
Excellence FIAP Diamond 1  EFIAP/d1
Excellence FIAP Diamond 2  EFIAP/d2
Excellence FIAP Diamond 3
EFIAP/d3

 

کاندیدای دریافت سطوح مختلفEFIAP  باید:

 • دارای درجه هنری EFIAP یا یکی از سطوح قبلیEFIAP  باشد. و بر اساس تاریخ درج شده در دیپلم حداقل یک سال از زمان دریافت آن درجه هنری گذشته باشد.

بر اساس تاریخ درج شده در دیپلم EFIAP پذیرش هایی که تا پیش از دریافت EFIAP محاسبه شده، برای محاسبه سطوح EFIAP محاسبه نمی شوند. همچنین باید از عنوان عکس های جدید استفاده شود. پس از دریافت درجه هنری EFIAP حداقل شرایط زیر را در جشنواره های بین المللی زیر نظر فیاپ کسب کرده باشد. :

a) برای دریافت درجه هنری EFIAP/b  حداقل 200 پذیرش با حداقل 50 عکس مختلف در 5 کشور مختلف

b) برای دریافت درجه هنری EFIAP/s  حداقل 300 پذیرش با حداقل 100 عکس مختلف در 10 کشور مختلف

c) برای دریافت درجه هنری EFIAP/g  حداقل 500 پذیرش با حداقل 150 عکس مختلف در 15 کشور مختلف

d) برای دریافت درجه هنری EFIAP/p  حداقل 700 پذیرش با حداقل 250 عکس مختلف در 20 کشور مختلف

 

 • پس از دریافت EFIAP/p شرایط زیر را در جشنواره های بین المللی زیر نظر فیاپ کسب کرده باشد:

 

e) برای دریافت درجه هنری EFIAP/d1 دریافت حداقل 50 جایزه در 5 کشور مختلف با 15 عکس مختلف

f) برای دریافت درجه هنری EFIAP/d2 دریافت حداقل 100 جایزه در 7 کشور مختلف با 30 عکس مختلف

g) برای دریافت درجه هنری EFIAP/d3 دریافت حداقل 200 جایزه در 10 کشور مختلف با 50 عکس مختلف

 • همچنین شرایط زیر را در جشنواره های بین المللی زیر نظر فیاپ کسب کرده باشد:
 1. برای EFIAP/b: دریافت حداقل 4 جایزه در 4 کشور مختلف با 4 عکس مختلف.
 2. برای EFIAP/s: دریافت حداقل 5 جایزه جدید در 5 کشور مختلف با 5 عکس مختلف که غیر از عکس های سطح قبل باشند.
 3. برای EFIAP/g: دریافت حداقل 6 جایزه در 6 کشور مختلف با 6 عکس مختلف که غیر از عکس های سطح قبل باشند.
 4. برای EFIAP/p: دریافت حداقل 7 جایزه در 7 کشور مختلف با 7 عکس مختلف که غیر از عکس های سطح قبل باشند.
 5. برای EFIAP/d1: دریافت حداقل 5 جایزه جدید در 5 کشور مختلف با 5 عکس مختلف که غیر از عکس های سطح قبل باشند.
 6. برای EFIAP/d2: دریافت حداقل 6 جایزه در 6 کشور مختلف با 6 عکس مختلف که غیر از عکس های سطح قبل باشند.
 7. برای EFIAP/d3: دریافت حداقل 7 جایزه در 7 کشور مختلف با 7 عکس مختلف که غیر از عکس های سطح قبل باشند.

 

 1. این عکس های برنده برای دریافت درجه هنری به فیاپ ارسال می شوند. و در صورت تایید و دریافت لقب، در آرشیو فیاپ ذخیره می شوند. این عکس باید غیر از عکس هایی باشد که برای دریافت سایر درجه های هنری ارائه شده اند.
 2. این درجه های هنری بصورت متوالی و به ترتیب اعطا می شوند. برای دریافت هر یک از این سطوح, باید حداقل یک سال از زمان دریافت سطح قبلی گذشته باشد.
 3. تعداد پذیرش هر سطح برای سطح بعدی هم محاسبه می شود (پذیرش ها تجمعی هستند), اما برای MFIAP محاسبه نمی شوند.
 4. جوایز هر سطح برای سطح بعدی محاسبه نمی شوند.
 5. هنرمند عکاسی که هم دارای درجه هنری EFIAP بوده و هم دارای درجه هنری MFIAP , می تواند هر دو درجه هنری را پس از اسم خود بکاربرد. دارنده درجه هنری MFIAP می تواند برای سطوح مختلف EFIAP  هم اقدام کند.
 6. دارنده سطوح مختلف EFIAP یک دیپلم به همراه یک نشان یا بدج با مینای قرمز بعلاوه یک پلاک با رنگ مشخص برای هر سطح به شرح زیر از فیاپ دریافت خواهد کرد:
 1. پلاک با رنگ برنزی برای EFIAP/b
 2. لاک با رنگ نقره ای برای EFIAP/s
 3. پلاک با رنگ طلایی برای EFIAP/g
 4. پلاک با رنگ مشکی- پلاتینی برای EFIAP/p

 

MFIAP یا استاد عکاس فیاپ

درجه هنری MFIAP یا " استاد عکاس فیاپ" به یک هنرمند عکاس به پاس تمامی خدماتی که در زمینه عکاسی هنری انجام داده اعطا می شود. درجه هنری MFIAP سومین درجه هنری است که پس از دریافت درجه های هنری AFIAP و EFIAP می توان دریافت کرد. این درجه هنری با توجه به موفقیت های شخصی در زمینه عکاسی اعطا می شود. کاندیدای دریافت این درجه هنری باید دارای درجه هنری EFIAP باشد. و حداقل سه سال از زمان دریافت درجه هنری EFIAP گذشته باشد.

اگر مجموعه عکس و درخواست درجه هنری MFIAP رد شود، تا سه سال نمی توان درخواست داد و در صورت رد شدن برای سومین بار بصورت مادام العمر دیگر نمی توان درخواست داد.

 1. دارای درجه هنری EFIAP باشد. و بر اساس تاریخ درج شده در دیپلم EFIAP  حداقل سه سال از زمان دریافت EFIAP  گذشته باشد.
 2. تعداد پذیرش و جوایز کسب شده در جشنواره های بین المللی زیر نظر فیاپ نقشی در دریافت این درجه هنری ندارند.
 3. دارنده درجه هنری MFIAP یک دیپلم به همراه یک نشان یا بدج با مینای زرد از فیاپ دریافت خواهد کرد.
 4. برای دریافت MFIAP باید مدارک زیر ارسال شود:

  a) سوابق کاری عکاس به یکی از زبان های رسمی فیاپ

  b) یک مجموعه عکس چاپ شده رنگی یا سیاه و سفید شامل 20 عکس در اندازه 30 در 40 سانتیمتر و فایل دیجیتال آنها. این عکس ها باید از نظر مفهوم, اجرا و ارائه دارای ارتباط باشند. به دلیل شرایط پست ناشی از کرونا برای درخواستهای سالهای 2021 و 2022 نیازی به ارسال پرینت نبوده و فایل دیجیتال ارسال می شود.

  c) متنی در مورد موضوع و مفهوم خلاقه مجموعه به یکی از زبان های رسمی فیاپ شامل زبان های فرانسه و انگلیسی

  d) این مجموعه عکس توسط هیئت داورانی به انتخاب هیئت مدیره فیاپ بررسی خواهد شد.

 

درجه هنری ESFIAP یا ممتاز برای خدمات ارائه شده

درجه هنری "ممتاز برای خدمات ارائه شده" یا ESFIAP به اشخاصی اعطا می شود که در طول زمان, خدماتی استثنایی در جهت منافع فیاپ ارائه داده اند.

 1. دارندگان درجه های هنری EFIAP, AFIAP و MFIAP درصورتی که واجد شرایط دریافت درجه هنری ESFIAP باشند, مجاز به ارائه درخواست برای دریافت این درجه هنری هستند.
 2. برای دریافت ESFIAP باید سوابق کاری کامل عکاس به همراه متنی با جزئیات کامل ,شامل تمامی خدماتی که فرد در جهت منافع فیاپ ارائه داده به یکی از زبان های رسمی فیاپ به همراه فرم های مربوطه ارسال شود.
 3. دارنده درجه هنری ESFIAP یک دیپلم به همراه یک نشان یا بدج با مینای مشکی از فیاپ دریافت خواهد کرد.


 

درجه هنری HonEFIAP یا درجه افتخاری ممتاز فیاپ 

درجه هنری HonEFIAP  یا "درجه افتخاری ممتاز فیاپ" بالاترین درجه هنری است که فیاپ به دارنده درجه هنری ESFIAP می تواند اعطا کند. تعداد افراد زنده ای که دارای درجه هنری HonEFIAP هستند محدود می باشد. تعداد دارندگان این درجه هنری را هیئت مدیره فیاپ تعیین می کند.

 1. درجه هنری HonEFIAP توسط هیئت مدیره فیاپ اعطا شده و برای تصویب آن نیاز به اتفاق آرا است.
 2. هرگونه همکاری استثنایی در سطح بین المللی برای توسعه عکاسی یا توسعه هنر عکاسی و نیز هرگونه خدمات استثنایی که در جهت منافع فیاپ توسط کاندیدا ارائه شده باشد مورد توجه قرار خواهد گرفت.
 3. دارنده درجه هنری HonEFIAP یک دیپلم به همراه یک نشان یا بدج با مینای سفید از فیاپ دریافت خواهد کرد.

 

برای دریافت درجه های هنری یا القاب فیاپ چکار باید کرد؟

چگونه عضو فیاپ شوم؟

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران