فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

القاب فیاپ چیست؟

القاب فیاپ(FIAP Distinctions) چیست؟

به منظور تقدیر شخصیت های برجسته عکاسی, فدراسيون بين المللي هنر عکاسي , فیاپ, القاب زیر را بوجود آورده است:

 1. برای هنرمندان عکاسی که بخاطر عکس هایشان شناخته شده اند:

Artist FIAP

AFIAP

Excellence FIAP

EFIAP

Excellence FIAP Bronze

EFIAP/b

Excellence FIAP Silver

EFIAP/s

Excellence FIAP Gold

EFIAP/g

Excellence FIAP Platinum

EFIAP/p

Excellence FIAP Diamond 1 EFIAP/d1
Excellence FIAP Diamond 2
EFIAP/d2
Excellence FIAP Diamond 3
EFIAP/d3

Master FIAP

MFIAP

 

 1. برای هنرمندان عکاسی که به وسیله عکس هایشان یا کارهایشان به پیشرفت فیاپ یا پیشرفت عکاسی بصورت عمومی کمک کرده اند:

Excellence FIAP for Service Rendered

ESFIAP

Honorary Excellence FIAP

HonEFIAP

 

a) فیاپ بین کاندیداهای این القاب از نظر حرفه ای یا آماتور بودن هیچ تفاوتی قایل نمی شود. هیچ محدودیت سنی وجود ندارد. هیچ تفاوتی بین عکس های چاپ شده و عکس های دیجیتال وجود ندارد.

b) تصمیم نهایی در مورد اعطای این القاب به عهده هیئت مدیره فیاپ بوده و اعتراضی پذیرفته نیست.

c) تمام القاب فیاپ بصورت مادام العمر اعطا می شوند. دارندگان این القاب مجاز هستند که القاب را بعد از اسم خود بیاورند. مثلا Ali Samei EFIAP, ESFIAP

d) در مورد هر دو نوع القاب فیاپ، "استعداد هنری" و "خدمات ارائه شده به عکاسی" دارنده این القاب تنها از بالاترین لقب استفاده می کند. اما انواع مختلف EFIAP و MFIAP را می توان همزمان بکار برد.

e) تنها دارندگان کارت عضویت فیاپ، صادره از دفتر مرکزی فیاپ، می توانند برای دریافت القاب فیاپ اقدام کنند. در صورتیکه تاکنون برای دریافت این کارت اقدام نکرده اید می بایست همزمان با درخواست لقب برای کارت نیز اقدام کنید.

 

AFIAP یا هنرمند فیاپ

لقب AFIAP  یا "هنرمند فیاپ" اولین لقبی است که می توان دریافت کرد. این لقب به هنرمندان عکاسی اعطا می شود که کیفیت ها و تکنیک های هنری و تولیدات هنری آنها از طریق شرکت در جشنواره های عکاسی بین المللی زیر نظر فیاپ تایید شده باشد. کاندیدای دریافت این لقب باید:

 1. حداقل یکسال از پذیرش اولین عکس این کاندیدا در یک جشنواره بین المللی زیر نظر فیاپ گذشته باشد.
 2. عکس های این کاندیدا باید در 15 جشنواره بین المللی مختلف زیر نظر فیاپ, در 8 کشور مختلف, پذیرفته شده باشد. برای القاب فیاپ هر Circuit یک جشنواره حساب می شود. اگر یک Circuit در چند کشور باشد، کشوری که داوری در آن صورت گرفته منظور می شود.
 3. Circuit به یک مجموعه جشنواره گفته می شود که از چند نمایشگاه مختلف با داورهای مختلف تشکیل شده, اما حق ثبت نام و برگزار کننده آنها یکسان می باشد. با یک بار ارسال عکس به یک Circuit , عکس ها چند بار داوری شده و در نمایشگاه های مختلف نمایش داده می شوند. اما تنها یک کاتالوگ از هر Circuit تولید می شود.
 4. این کاندیدا باید حداقل 40 پذیرش با 15 عکس مختلف در جشنواره های بین المللی زیر نظر فیاپ داشته باشد.
 5. حداقل 5 عکس از این 15 عکس، هرکدام باید حداقل در 3 جشنواره مختلف پذیرفته شده باشند. این 5 عکس برای دریافت لقب به فیاپ ارسال می شوند. و در صورت تایید و دریافت لقب، در آرشیو فیاپ ذخیره می شوند.
 6. هر عکس در جشنواره های مختلف تنها با یک عنوان ثابت می تواند شرکت کند. هر عکس را در تمام جشنواره ها فقط با یک عنوان می توان شرکت داد. حتی اگر عکسی را قبلا در جشنواره ای رنگی شرکت داده اید و در جشنواره دیگری آنرا سیاه و سفید ارایه می کنید هم, نباید عنوان را تغییر دهید. عکس را نمی توان با عنوان "بدون عنوان"،"شماره فایل دیجیتال" مثلا "DSC05121" و یا عنوانی که فقط شماره باشد مثلا "123245" ارایه کرد, زیرا اینگونه عناوین، بدون عنوان محسوب شده و عکس های بدون عنوان براي دريافت القاب FIAP و PSA محاسبه نمي شود. عنوان در داوری خوانده نمی شود و تنها برای شناسایی عکس است به همین دلیل تمام عکس های خود را نامگذاری کنید. عنوان باید کوتاه باشد. عنوان های ساده برای عکس خود انتخاب کنید نه عنوان های بسیار پیچیده و عرفانی!
 7. حداقل 4 عکس مختلف که هرکدام دارای حداقل یک پذیرش در جشنواره های چاپی زیر نظر فیاپ باشد. به دلیل شرایط پست ناشی از کرونا برای درخواستهای سالهای 2021 و 2022 نیازی به این شرط نیست.
 8. دارنده لقب AFIAP یک دیپلم به همراه یک نشان با مینای سبز از فیاپ دریافت خواهد کرد.EFIAP یا هنرمند ممتاز فیاپ

لقب EFIAP یا "هنرمند ممتاز فیاپ" به هنرمندان عکاسی اعطا می شود که غیر از داشتن تکنیک های ممتاز, تعداد معنی داری از عکس هایشان در تعداد زیادی جشنواره بین المللی زیر نظر فیاپ پذیرفته شده باشد. کاندیدای دریافت این لقب باید:

 1. دارای لقب AFIAP باشد. و بر اساس تاریخ درج شده در دیپلم AFIAP، حداقل یک سال از زمان دریافت لقب AFIAP  گذشته باشد.
 2. عکس های این کاندیدا باید حداقل در 30 جشنواره بین المللی مختلف زیر نظر فیاپ, در 20 کشور مختلف, پذیرفته شده باشد. هر Circuit یک جشنواره حساب می شود. اگر در چند کشور باشد، کشوری که داوری در آن صورت گرفته منظور می شود
 3. این کاندیدا باید حداقل 250 پذیرش با 50 عکس مختلف در جشنواره های بین المللی زیر نظر فیاپ داشته باشد. هر عکس در جشنواره های مختلف تنها با یک عنوان ثابت می تواند شرکت کند. حتی اگر عکسی را قبلا در جشنواره ای رنگی شرکت داده اید و در جشنواره دیگری آنرا سیاه و سفید ارایه می کنید هم, نباید عنوان را تغییر دهید.
 4. حداقل 5 عکس از این 50 عکس، هرکدام باید حداقل در 3 جشنواره مختلف پذیرفته شده باشند. حداقل 2 عکس از این 5 عکس می بایست هرکدام برنده حداقل یک جایزه باشند. این دو جایزه می بایست با دو عکس مختلف در دو کشور مختلف و از دو جشنواره مختلف کسب شده باشند. هر Circuit یک جشنواره حساب می شود. این 5 عکس برای دریافت لقب به فیاپ ارسال می شوند. و در صورت تایید و دریافت لقب، در آرشیو فیاپ ذخیره می شوند. این 5 عکس باید با 5 عکسی باشد که برای دریافت آفیاپ ارائه شده اند، متفاوت بوده و حتی به آنها شباهت نیز نداشته باشند.
 5. حداقل 12 عکس مختلف که هرکدام دارای حداقل یک پذیرش در جشنواره های چاپی زیر نظر فیاپ باشد. به دلیل شرایط پست ناشی از کرونا برای درخواستهای سالهای 2021 و 2022 نیازی به این شرط نیست.
 6. دارنده لقب EFIAP یک دیپلم به همراه یک نشان با مینای قرمز از فیاپ دریافت خواهد کرد.

 

سطوح مختلف  EFIAP

به منظور تقدیر از هنرمندان عکاسی که پس از دریافت لقب EFIAP فعالانه به شرکت در جشنواره های بین المللی زیر نظر فیاپ ادامه می دهند و بدینوسیله با خلق آثار هنری جدید به ارتقا عکاسی کمک می کنند, فیاپ هفت سطح دیگر EFIAP  را بوجود آورده است:

 

 

Excellence FIAP Bronze

EFIAP/b

Excellence FIAP Silver

EFIAP/s

Excellence FIAP Gold

EFIAP/g

Excellence FIAP Platinum

EFIAP/p
Excellence FIAP Diamond 1  EFIAP/d1
Excellence FIAP Diamond 2  EFIAP/d2
Excellence FIAP Diamond 3
EFIAP/d3

 

کاندیدای دریافت سطوح مختلفEFIAP  باید:

 • دارای لقب EFIAP یا یکی از سطوح قبلیEFIAP  باشد. و بر اساس تاریخ درج شده در دیپلم حداقل یک سال از زمان دریافت آن لقب گذشته باشد.

بر اساس تاریخ درج شده در دیپلم EFIAP پذیرش هایی که تا پیش از دریافت EFIAP محاسبه شده، برای محاسبه سطوح EFIAP محاسبه نمی شوند. پس از دریافت لقب EFIAP حداقل شرایط زیر را در جشنواره های بین المللی زیر نظر فیاپ کسب کرده باشد. :

a) برای دریافت لقب EFIAP/b  حداقل 200 پذیرش با حداقل 50 عکس مختلف در 5 کشور مختلف

b) برای دریافت لقب EFIAP/s  حداقل 300 پذیرش با حداقل 100 عکس مختلف در 10 کشور مختلف

c) برای دریافت لقب EFIAP/g  حداقل 500 پذیرش با حداقل 150 عکس مختلف در 15 کشور مختلف

d) برای دریافت لقب EFIAP/p  حداقل 700 پذیرش با حداقل 250 عکس مختلف در 20 کشور مختلف

 

 • پس از دریافت EFIAP/p شرایط زیر را در جشنواره های بین المللی زیر نظر فیاپ کسب کرده باشد:

 

e) برای دریافت لقب EFIAP/d1 دریافت حداقل 50 جایزه در 5 کشور مختلف با 15 عکس مختلف

f) برای دریافت لقب EFIAP/d2 دریافت حداقل 100 جایزه در 7 کشور مختلف با 30 عکس مختلف

g) برای دریافت لقب EFIAP/d3 دریافت حداقل 200 جایزه در 10 کشور مختلف با 50 عکس مختلف

 • همچنین شرایط زیر را در جشنواره های بین المللی زیر نظر فیاپ کسب کرده باشد:
 1. برای EFIAP/b: دریافت حداقل 4 جایزه در 4 کشور مختلف با 4 عکس مختلف.
 2. برای EFIAP/s: دریافت حداقل 5 جایزه جدید در 5 کشور مختلف با 5 عکس مختلف که غیر از عکس های سطح قبل باشند.
 3. برای EFIAP/g: دریافت حداقل 6 جایزه در 6 کشور مختلف با 6 عکس مختلف که غیر از عکس های سطح قبل باشند.
 4. برای EFIAP/p: دریافت حداقل 7 جایزه در 7 کشور مختلف با 7 عکس مختلف که غیر از عکس های سطح قبل باشند.
 5. برای EFIAP/d1: دریافت حداقل 5 جایزه جدید در 5 کشور مختلف با 5 عکس مختلف که غیر از عکس های سطح قبل باشند.
 6. برای EFIAP/d2: دریافت حداقل 6 جایزه در 6 کشور مختلف با 6 عکس مختلف که غیر از عکس های سطح قبل باشند.
 7. برای EFIAP/d3: دریافت حداقل 7 جایزه در 7 کشور مختلف با 7 عکس مختلف که غیر از عکس های سطح قبل باشند.

 

 1. این عکس های برنده برای دریافت لقب به فیاپ ارسال می شوند. و در صورت تایید و دریافت لقب، در آرشیو فیاپ ذخیره می شوند. این عکس باید غیر از عکس هایی باشد که برای دریافت سایر القاب ارائه شده اند.
 2. این القاب بصورت متوالی و به ترتیب اعطا می شوند. برای دریافت هر یک از این سطوح, باید حداقل یک سال از زمان دریافت سطح قبلی گذشته باشد.
 3. تعداد پذیرش هر سطح برای سطح بعدی هم محاسبه می شود (پذیرش ها تجمعی هستند), اما برای MFIAP محاسبه نمی شوند.
 4. جوایز هر سطح برای سطح بعدی محاسبه نمی شوند.
 5. هنرمند عکاسی که هم دارای لقب EFIAP بوده و هم دارای لقب MFIAP , می تواند هر دو لقب را پس از اسم خود بکاربرد. دارنده لقب MFIAP می تواند برای سطوح مختلف EFIAP  هم اقدام کند.
 6. دارنده سطوح مختلف EFIAP یک دیپلم به همراه یک نشان با مینای قرمز بعلاوه یک پلاک با رنگ مشخص برای هر سطح به شرح زیر از فیاپ دریافت خواهد کرد:
 1. پلاک با رنگ برنزی برای EFIAP/b
 2. لاک با رنگ نقره ای برای EFIAP/s
 3. پلاک با رنگ طلایی برای EFIAP/g
 4. پلاک با رنگ مشکی- پلاتینی برای EFIAP/p

 

MFIAP یا استاد عکاس فیاپ

لقب MFIAP یا " استاد عکاس فیاپ" به یک هنرمند عکاس به پاس تمامی خدماتی که در زمینه عکاسی هنری انجام داده اعطا می شود. لقب MFIAP سومین لقبی است که پس از دریافت القاب AFIAP و EFIAP می توان دریافت کرد. این لقب با توجه به موفقیت های شخصی در زمینه عکاسی اعطا می شود. کاندیدای دریافت این لقب باید دارای لقب EFIAP باشد. و حداقل سه سال از زمان دریافت لقب EFIAP گذشته باشد.

 1. دارای لقب EFIAP باشد. و بر اساس تاریخ درج شده در دیپلم EFIAP  حداقل سه سال از زمان دریافت EFIAP  گذشته باشد.
 2. تعداد پذیرش و جوایز کسب شده در جشنواره های بین المللی زیر نظر فیاپ نقشی در دریافت این لقب ندارند.
 3. دارنده لقب MFIAP یک دیپلم به همراه یک نشان با مینای زرد از فیاپ دریافت خواهد کرد.
 4. برای دریافت MFIAP باید مدارک زیر ارسال شود:

  a) سوابق کاری عکاس به یکی از زبان های رسمی فیاپ

  b) یک مجموعه عکس چاپ شده رنگی یا سیاه و سفید شامل 20 عکس در اندازه 30 در 40 سانتیمتر و فایل دیجیتال آنها. این عکس ها باید از نظر مفهوم, اجرا و ارائه دارای ارتباط باشند. به دلیل شرایط پست ناشی از کرونا برای درخواستهای سالهای 2021 و 2022 نیازی به ارسال پرینت نبوده و فایل دیجیتال ارسال می شود.

  c) متنی در مورد موضوع و مفهوم خلاقه مجموعه به یکی از زبان های رسمی فیاپ شامل زبان های فرانسه و انگلیسی

  d) این مجموعه عکس توسط هیئت داورانی به انتخاب هیئت مدیره فیاپ بررسی خواهد شد.

 

لقب ESFIAP یا ممتاز برای خدمات ارائه شده

لقب "ممتاز برای خدمات ارائه شده" یا ESFIAP به اشخاصی اعطا می شود که در طول زمان, خدماتی استثنایی در جهت منافع فیاپ ارائه داده اند.

 1. دارندگان القاب EFIAP, AFIAP و MFIAP درصورتی که واجد شرایط دریافت لقب ESFIAP باشند, مجاز به ارائه درخواست برای دریافت این لقب هستند.
 2. برای دریافت ESFIAP باید سوابق کاری کامل عکاس به همراه متنی با جزئیات کامل ,شامل تمامی خدماتی که فرد در جهت منافع فیاپ ارائه داده به یکی از زبان های رسمی فیاپ به همراه فرم های مربوطه ارسال شود.
 3. دارنده لقب ESFIAP یک دیپلم به همراه یک نشان با مینای مشکی از فیاپ دریافت خواهد کرد.


 

لقب HonEFIAP یا درجه افتخاری ممتاز فیاپ 

لقب HonEFIAP  یا "درجه افتخاری ممتاز فیاپ" بالاترین لقبی است که فیاپ به دارنده لقب ESFIAP می تواند اعطا کند. تعداد افراد زنده ای که دارای لقب HonEFIAP هستند محدود می باشد. تعداد دارندگان این لقب را هیئت مدیره فیاپ تعیین می کند.

 1. لقب HonEFIAP توسط هیئت مدیره فیاپ اعطا شده و برای تصویب آن نیاز به اتفاق آرا است.
 2. هرگونه همکاری استثنایی در سطح بین المللی برای توسعه عکاسی یا توسعه هنر عکاسی و نیز هرگونه خدمات استثنایی که در جهت منافع فیاپ توسط کاندیدا ارائه شده باشد مورد توجه قرار خواهد گرفت.
 3. دارنده لقب HonEFIAP یک دیپلم به همراه یک نشان با مینای سفید از فیاپ دریافت خواهد کرد.

 

برای دریافت القاب فیاپ چکار باید کرد؟

چگونه عضو فیاپ شوم؟

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس