فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

فراخوان های کلوپ عکس فوکوس
شماره: عنوان، کشور/شهر
کاربران مجاز
دریافت اول
دریافت دوم
برگزاری
کتاب عکس رنگی از عملکرد اعضای فیاپ در ایران در قطع خشتی چاپ خواهد شد. تمامی اعضای فیاپ در ایران می توانند در این فراخوان شرکت کنند، سایر علاقمندانی که عضو فیاپ نیستند ابتدا می بایست به عضویت فیاپ درآیند تا بتوانند در این کتاب حضور داشته باشند.
H,B,A
1397/03/07
1397/03/07
1397/04/04

کتاب عکس سیاه و سفید از عملکرد اعضای فیاپ در ایران در قطع خشتی چاپ خواهد شد. تمامی اعضای فیاپ در ایران می توانند در این فراخوان شرکت کنند، سایر علاقمندانی که عضو فیاپ نیستند ابتدا می بایست به عضویت فیاپ درآیند تا بتوانند در این کتاب حضور داشته باشند.
H,B,A
1397/03/07
1397/03/07
1397/04/04

نمایشگاه عکس عکاسان ایرانی با موضوع «ایران را از نزدیک ببینیم» بصورت تور در دانشگاه های چندین کشور اروپایی، آسیایی و... مختلف برگزار خواهد شد. بابت هر عکس راه یافته به نمایشگاه 150 هزار تومان حق التالیف پرداخت می شود.
H,B,A
1395/07/24
1395/08/30
1396/10/01

این نمایشگاه شامل آثار هنرمندان عمانی و ایرانی است و در مرکز نمایشگاه های فیاپ در خاورمیانه در عمان و نیز در مرکز نمایشگاه های فیاپ در تهران برپا خواهد شد.
H,A
1395/07/23
1395/07/30
1395/08/07

نمایشگاه تمدن های باستان، شامل نمایشگاهی از هنرمندان ایرانی در یونان و نمایشگاهی از هنرمندان یونانی در ایران است. این نمایشگاه توسط کلوپ عکس فوکوس و انجمن عکاسی هلنیک (نمایندگان فیاپ در ایران و یونان) و زیر نظر (Auspices) فیاپ برگزار می شود.
H,C+,B,C,A
1395/06/29
1395/08/21
1395/11/30

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس