فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

فراخوان های کلوپ عکس فوکوس
شماره: عنوان، کشور/شهر
کاربران مجاز
دریافت اول
دریافت دوم
برگزاری
نمایشگاه گروهی عکس فوکوس در مرکز نمایشگاهی فیاپ، صربستان برگزار می شود.
A,H,B
1399/09/15
ندارد
1399/10/15

فوکوس و دفتر هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نمایشگاه عکس آسیب های اجتماعی در شهرهای تهران و سایر شهرهای بزرگ ایران برگزار می کنند.
همۀ اعضاء
1398/11/25
ندارد
1399/04/06

نمایشگاه آثار توسط کلوپ عکس فوکوس با همکاری مرکز نمایشگاهی فیاپ در شهر قونیه ترکیه، و گالری گستانه مشهد همراه با فروش آثار برگزار می شود
A,H,C,C+,B
1398/10/08
ندارد
1398/10/28

نمایشگاه آثار توسط کلوپ عکس فوکوس با همکاری مرکز نمایشگاهی فیاپ در شهر قونیه ترکیه، و گالری گستانه مشهد همراه با فروش آثار برگزار می شود
A,H,B
1398/04/10
ندارد
1398/10/28

در این کارگاه آموزشی نکات مهم در مورد خوانش عکس و نکات مهم در انتخاب و داوری آثار در جشنواره های بین المللی عکس بیان خواهد شد. در حقیقت داوری یک جشنواره بین المللی شبیه سازی می شود، یعنی 3 داور ضمن رای دادن به عکس ها، دلیل آن رای و نظرشان را در مورد
H,C+,B,C,A
1397/10/17
ندارد
1397/10/21

در این کارگاه آموزشی نکات مهم در مورد خوانش عکس و نکات مهم در انتخاب و داوری آثار در جشنواره های بین المللی عکس بیان خواهد شد. در حقیقت داوری یک جشنواره بین المللی شبیه سازی می شود، یعنی 3 داور ضمن رای دادن به عکس ها، دلیل آن رای و نظرشان را در مورد
H,C+,B,C,A
1397/10/14
ندارد
1397/10/21

کتاب عکس رنگی از عملکرد اعضای فیاپ در ایران در قطع خشتی چاپ خواهد شد. تمامی اعضای فیاپ در ایران می توانند در این فراخوان شرکت کنند، سایر علاقمندانی که عضو فیاپ نیستند ابتدا می بایست به عضویت فیاپ درآیند تا بتوانند در این کتاب حضور داشته باشند.
A,H,B
1397/03/07
ندارد
1397/04/04

کتاب عکس سیاه و سفید از عملکرد اعضای فیاپ در ایران در قطع خشتی چاپ خواهد شد. تمامی اعضای فیاپ در ایران می توانند در این فراخوان شرکت کنند، سایر علاقمندانی که عضو فیاپ نیستند ابتدا می بایست به عضویت فیاپ درآیند تا بتوانند در این کتاب حضور داشته باشند.
A,H,B
1397/03/07
ندارد
1397/04/04

نمایشگاه عکس عکاسان ایرانی با موضوع «ایران را از نزدیک ببینیم» بصورت تور در دانشگاه های چندین کشور اروپایی، آسیایی و... مختلف برگزار خواهد شد. بابت هر عکس راه یافته به نمایشگاه 150 هزار تومان حق التالیف پرداخت می شود.
H,B,A
1395/07/24
1395/08/30
1396/10/01

این نمایشگاه شامل آثار هنرمندان عمانی و ایرانی است و در مرکز نمایشگاه های فیاپ در خاورمیانه در عمان و نیز در مرکز نمایشگاه های فیاپ در تهران برپا خواهد شد.
A,H
1395/07/23
1395/07/30
1395/08/07

نمایشگاه تمدن های باستان، شامل نمایشگاهی از هنرمندان ایرانی در یونان و نمایشگاهی از هنرمندان یونانی در ایران است. این نمایشگاه توسط کلوپ عکس فوکوس و انجمن عکاسی هلنیک (نمایندگان فیاپ در ایران و یونان) و زیر نظر (Auspices) فیاپ برگزار می شود.
H,C+,B,C,A
1395/06/29
1395/08/21
1395/11/30

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران