فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

بایگانی جشنواره های خارجی
شماره، عنوان و کشور برگزارکننده جشنواره
ارسال اول
ارسال دوم
اعلام نتایج
1402/09/18
1402/09/18
دی 1402

1402/09/17
1402/10/05
بهمن 1402

1402/08/19
1402/09/04
اسفند 1402

1402/08/12
1402/10/01
دی 1402

1402/08/12
1402/08/23
آذر 1402

1402/08/15
1402/08/15
آبان 1402

1402/08/12
1402/08/22
آذر 1402

1402/08/12
1402/09/11
دی 1402

1402/08/12
1402/09/10
دی 1402

1402/07/28
1402/07/28
آذر 1402

1402/07/21
1402/09/10
دی 1402

1402/07/20
1402/07/20
آذر 1402

1402/07/07
1402/07/23
آبان 1402

1402/07/02
1402/08/01
بهمن 1402

1402/06/29
1402/06/29
آبان 1402

1402/06/25
1402/07/07
آبان 1402

1402/06/17
1402/07/28
آذر 1402

1402/06/17
1402/07/28
آذر 1402

1402/06/10
1402/07/28
آذر 1402

انتاریو دومین استان بزرگ کانادا است که بیش از 1 میلیون کیلومتر مربع (415000 مایل مربع) را پوشش می دهد. کارشناسان در مورد ترجمه دقیق "انتاریو" مطمئن نیستند.
1402/06/21
1402/07/04
مهر 1402

1402/06/03
1402/08/06
آبان 1402

1402/05/27
1402/08/08
آذر 1402

جشنواره بین المللی عکس فصل تابستان ایسفا به همراه جایزه نقدی
1402/05/26
1402/06/03
مهر 1402

1402/05/14
1402/07/06
آبان 1402

1402/05/20
1402/09/04
آذر 1402

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران