فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات فراخوان شماره: 54 کتاب فوکوس- سیاه و سفید
مهلت ارسال: 1397/03/07 کشور: ایران
این فراخوان تنها با یک مهلت ارسال و بدون تخفیف مهلت ارسال می باشد. نوع: فراخوان متفرقه
زمان برگزاری: 1397/04/04 رویداد: داخلی
تعداد مجاز: 

کاربران سطح A مجاز به ارسال حداقل 1 و حداکثر6 عکس می باشند.

کاربران سطح B مجاز به ارسال حداقل 1 و حداکثر5 عکس می باشند.

کاربران سطح H مجاز به ارسال حداقل 1 و حداکثر6 عکس می باشند.

* به ازای هر عکس درخواستی باید 4 فایل جهت انتخاب اولیه، ارسال شود.

هزينه ها: 

-کاربران سطح A:

ب) به ازای عکس ها:

- عکس اول: 200,000 تومان

- عکس دوم: 190,000 تومان

- عکس سوم: 180,000 تومان

- عکس چهارم: 175,000 تومان

- عکس پنجم: 170,000 تومان

- عکس ششم: 170,000 تومان

-کاربران سطح H:

ب) به ازای عکس ها:

- عکس اول: 200,000 تومان

- عکس دوم: 180,000 تومان

- عکس سوم: 180,000 تومان

- عکس چهارم: 170,000 تومان

- عکس پنجم: 170,000 تومان

- عکس ششم: 170,000 تومان

-کاربران سطح B:

ب) به ازای عکس ها:

- عکس اول: 200,000 تومان

- عکس دوم: 190,000 تومان

- عکس سوم: 180,000 تومان

- عکس چهارم: 175,000 تومان

- عکس پنجم: 170,000 تومان

توضيحات:
فراخوان چاپ کتاب عکس فوکوس- سیاه و سفید
کتاب عکس سیاه و سفید از عملکرد اعضای فیاپ در ایران در قطع خشتی چاپ خواهد شد. تمامی اعضای فیاپ در ایران می توانند در این فراخوان شرکت کنند، سایر علاقمندانی که عضو فیاپ نیستند ابتدا می بایست به عضویت فیاپ درآیند تا بتوانند در این کتاب حضور داشته باشند. (برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد عضویت به منوی فیاپ در سایت فوکوس مراجعه کنید.)
مدیر هنری کتاب علی سامعی (نماینده فیاپ در ایران) است.
از آنجا که کتاب فاقد اسپانسر است هزینه های تولید کتاب بر عهده شرکت کنندگان است و در ازای پرداخت هزینه بابت هر عکس، 4 جلد کتاب دریافت خواهند کرد.
برای انتخاب اولیه به ازای هر عکسی که می خواهید در کتاب داشته باشید می بایست 4 عکس ارسال کنید. پس از انتخاب آثار فایل اصلی و بزرگ عکس های منتخب برای چاپ در کتاب درخواست خواهد شد.
درصورتیکه از شرکت کننده ای هیچ عکسی انتخاب نشود، تمامی هزینه پرداختی مرجوع خواهد شد.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس