فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات مرسوله رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 930 پلودیف 2023
شماره: 930
كشور: Bulgaria
دوره: 2023
زمان دریافت: 05 آذر، 1402
پذيرش: 7 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 1
توضيحات:
جوایز دریافتی 5آذر 1402:

علیرضا پورخان- روبان فیاپ
جوایز این جشنواره طور کامل تحویل دفتر کلوپ گردید.
برندگان می توانند روش درخواستی دریافت را به کلوپ ایمیل بزنند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران