فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 983 آکفاد
شماره: 983
كشور: Türkiye
دوره: 2024
زمان برگزاري: اسفند 1402
پذيرش: 5 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: نامشخص
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH983 در سایت فوکوس اعلام شده بود زیر نظر فدراسیون بین المللی هنر عکاسی، فیاپ، شماره مجوز 2024/260 برگزار شده است و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب فیاپ محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


در مجموع 5 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


حسین نادری 1عکس 


رضا قاسمی 1عکس 


سعید قاسمی 2عکس


 سمیرا سرایانی 1عکس 

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران