فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 979 انرژی های تجدیدپذیر و طبیعت- بدون هزینه ثبت نام
شماره: 979
كشور: Türkiye
دوره: 2024
زمان برگزاري: بهمن 1402
پذيرش: نامشخص
جوايز دريافتي كلوپ: نامشخص
توضيحات:

در این جشنواره عکسی پذیرفته نشده است.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران