فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 986 Vila de Ripollet
شماره: 986
كشور: Spain
دوره: 2024
زمان برگزاري: اسفند 1402
پذيرش: 20 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 4
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH986 در سایت فوکوس اعلام شده بود زیر نظر فدراسیون بین المللی هنر عکاسی، فیاپ، شماره مجوز 2024/117 برگزار شده است.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


در این جشنواره محمد رضا معصومی  عکس "Shakaram Bw" مدال طلا FCF، عکس "Cold road" مدال طلا ISF و علیرضا پورخان عکس "DbiMrna nr2 " مدال برنز فیاپ و عکس "Nlfr 4" روبان GPU را کسب نمودند.


و در مجموع 20 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


علیرضا پورخان 7عکس


محمد رضا پوریان 5عکس


محمد رضا معصومی 5عکس


مهدی عقیقی 1عکس


میرعلی پرندک 2عکس

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران