فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 975 مجموعه جشنواره GREEK
شماره: 975
كشور: Greece
دوره: 2024
زمان برگزاري: دی 1402
پذيرش: 37 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 4
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH975 در سایت فوکوس اعلام شده بود زیر نظر فدراسیون بین المللی هنر عکاسی فیاپ، FIAP، شماره پاتروناژ 2024/091-094  و انجمن عکاسان امریکا، PSA، شماره مجوز 2024-1096 برگزار شده است و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب فیاپ محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


در سالن CRETE ،  سید احسان مرتضوی عکس "Two monkeys and a child" دیپلم جشنواره و  میرعلی پرندک عکس "Tawaf" جایزه هیات داوران را دریافت نمودند.


در سالنRHODOS ،  سید احسان مرتضوی عکس " Kind Hindu " تقدیر GPU و  میرعلی پرندک عکس " Baby Ball" تقدیر GAP را دریافت نمودند.


و در مجموع 37 عکس از عکاسان کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته گردید.


9 پذیرش در سالن CRETE:


سید احسان مرتضوی (3عکس)


میرعلی پرندک (6عکس)


9 پذیرش در سالن SANTORINI:


سید احسان مرتضوی (6عکس)


میرعلی پرندک (3عکس)


8 پذیرش در سالن MYKONOS:


سید احسان مرتضوی (2عکس)


میرعلی پرندک (6عکس)


11 پذیرش در سالن RHODOS:


سید احسان مرتضوی (7عکس)


میرعلی پرندک (4عکس)


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران