فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

مرسولات رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره های خارجی
 شماره   نام جشنواره
كشور
دریافت
دوره
جوايز
پذيرش
ترکیه
اسفند 97
5
1
1
لهستان
بهمن 97
4
3
67
امریکا
آبان 97
2017
4
67
بلغارستان
آبان 97
5
5
25
یونان-سنگاپور-امریکا
مهر 97
3
5
138
4 کشور-
مهر 97
3
8
165
چین
شهریور 97
1
1
114
آمریکا
شهریور 97
2017
10
0
آمریکا
شهریور 97
2017
12
243
ترکیه
شهریور 97
7
1
1
صربستان
شهریور 97
2017
13
113
بلغارستان
شهریور 97
11
3
37
ترکیه
شهریور 97
5
2
27
ترکیه
شهریور 97
2
3
6
فرانسه
مرداد 97
11
3
47
فنلاند
مرداد 97
2
2
17
برو به صفحه:

جوايز: تعداد جوايزي كه اعضاء سايت فوكوس كه در اين جشنواره كسب نموده اند.
پذيرش: تعداد آثار راه يافته اعضاء سايت فوكوس كه در اين جشنواره شركت نموده اند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس