فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

مرسولات رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره های خارجی
 شماره   نام جشنواره
كشور
دریافت
دوره
جوايز
پذيرش
یونان
1401/03/23
1
1
9
آمریکا
1401/03/21
2017
12
243
امریکا- نیویورک
1401/03/12
2019
1
25
آمریکا
1401/03/11
2017
10
0
مونته نگرو-آلمان-صربستان
1401/02/25
5
11
66
بوسنی و هرزگوین
1401/02/25
4
1
12
فرانسه
1401/02/17
35
1
23
بلغارستان
1401/01/27
7
4
33
بلغارستان
1401/01/27
8
3
21
بوسنی و هرزگوین
1401/01/27
10
1
27
مونته نگرو
1401/01/27
2022
3
30
برو به صفحه:

جوايز: تعداد جوايزي كه اعضاء سايت فوكوس كه در اين جشنواره كسب نموده اند.
پذيرش: تعداد آثار راه يافته اعضاء سايت فوكوس كه در اين جشنواره شركت نموده اند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران