فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
حسن پرسا
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
در سال ۱۴۰۲ در نمایشگاه گروهی و انفرادی « هنر ماندگار » در برج آزادی ، در بخش عکاسی شرکت کردم ..

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران