فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
سولماز صادقی
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
عضو اصلی کانون عکس استان اصفهان عکاس تبلیغاتی و استودیو و فضای باز حضور در چندین نمایشگاه و جشنواره داخلی و خارجی

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران