فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
علیرضا حبیبی زاده قهرود
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
حضور در ۱۲ نمایشگاه گروهی عکس در تهران و نمایشگاه عکس گرجستان

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران