فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
مهرداد گرامی
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
کارشناس ارتباط تصویری مدرس انجمن سینمای جوانان ایران سازنده فیلمهای تبلیغاتی و مستند عکاس طبیعت

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران