فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
رضا رجبی
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
مسئول انجمن عکس شهرستان ساوجبلاغ تا سال ۱۴۰۱ عضو انجمن بین المللی نور مدرس دوره های عکاسی مبتدی

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران