فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
محمد علی هادیان فر
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
برگزاری دو نمایشگاه ۱. در خانه عکاسان جوان ۲.در اداره ارشاد شهرستان تویسرکان

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران