فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
محسن فاتح پور طهران
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
- عضوانجمن عکاسان ایران - شرکت در نمایشگاه دستاورد های دانشگاه آزاد اسلامی در رشته عکاسی عضوافتخاری موسسه توسعه هنر های تجسمی معاصر مدیر گروه رشته ی عکاسی و مدیر پیج گالری ۱۳ مرکز علمی کاربردی واحد ۱۳ تهران عکاس صنعتی طلا وجواهرات و محصولات تولیدی(شهریور۱۳۹۳ تا اکنون) عکاس و خبر نگار حوزه ی موسیقی سایت تریبون هنر( عکاس سایت خبری شادشو و برنامه ی رادیویی جمعه ایرانی رادیو ایران

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران