فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
کاملیا رجبی
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
عضو انجمن هنرهای تجسمی عضو انجمن عکاسان ایران ۳ نمایشگاه خارجی در آلمان٬ ترکیه٬ یونان و۶ نمایشگاه در ایران .... یکی از برندگان بین المللی بخش Fine artدر گالری Blank wall(یونان- آتن) عکاس خبری موسیقی سینما تاتر

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران