فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
مجید نورزهی
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
سفر به افغانستان عکسی از مجسمه های بودا منطقه بامیان .مسجدجامع هرات .

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران