فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
ناصر رفیعی
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
کارشناس مدیریت بازرگانی - عضو پیوسته انجمن ملی عکاسان جوان ایران - دبیر و موسس انجمن عکاسی دانشگاه پیام نور مرکز بین الملل اوز - عکاس و خبرنگار اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اوز و نشریه پیام اوز - عضو انجمن عکاسی خانه فرهنگ اوز

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس