فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
علیرضا قاسمی
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
از سال ۱۳۹۲ با خرید دوربین حرفه ای به کار عکاسی بصورت تفریحی ‍رداختم. در سال ۱۳۹۶ مدرک عکاسی از موسسه عکس نیویورک دریافت کردم.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس