فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
محمدحسین کریمی قهرودی
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
سابقه عکاسی خبری عکاس آزاد عکاس صنعتی شرکت فرش محتشم دبیر انجمن عکاسان نگاه نو

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس