فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
محمد میلاد مولودی
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
عضو انجمن سینماجوان کردستان۱۳۹۳ پذیرش در جشنواره بین الملی عکس پارک ملی الارچه قرقیزستان و جشنواره بین الملی خیام کسب نشانه مدال طلایی FPCدر جشنواره فولارمونیا قرقیزستان حضور در ۲۰نمایشگاه داخلی و حضور در۴جشنواره خارجی

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس