فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
سامان دزيانيان
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
عكاس ماهنامه پرسش عكاس ماهنامه صنعت خودرو عكاس فصلنامه ليزينگ عكاس ماهنامه دنياي شنا عكاس روزنامه دنياي اقتصاد منتخب دومین جشنواره عکس برتر سال 1388 دوربین نت منتخب سومین جشنواره عکس برتر سال 1389 دوربین نت نمایشگاه گروهی 1388 نگارخانه سوره تهران نمایشگاه گروهی 1386 گالری 7 ثمر تهران گواهی شرکت در نمایشگاه دومین جشنواره عکس ته ران اموزش 80 ساعت عکاسی تبلیغاتی اموزش عکاسی تاتر فعالیت در زمینه عکاسی تاتر و تبلیغاتی مدرک گزراندن دوره عکاسی 120 ساعت از کاوندیش کالج لندن

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران