فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
میثم عبدلی
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی علاقمند به عکاسی هنری و هنر عکاسی منتخب در جشنواره های سلامت روان - تاجیک فوتوآرت و خیام

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس