فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
هنگامه پیروز
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
عکاسی را از سال 1380 درانجمن سینمای جوان شروع کردم به عضویت گروه عکاسی امونت درامدم که حدود 10 نمایشگاه گروهی داشتیم عضو انجمن ملی عکاسان ایران نیز هستم

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس