فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
سهیل رئوف ملایری
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
فارغ التحصیل رشته برق الکترونیک  - شروع عکاسی از سال 92 - عکاس صنعتی تبلیغاتی به صورت خویش فرما- برگزاری نمایشگاه انفرادی با موضوع عکس و صنعت - ارائه و اتمام چندین پروژه عکاسی صنعتی تبلیغاتی - عضو باشگاه عکاسان جوان- عضو اصلی کلوپ عکس فوکوس(فیاپ)

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس