فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
روح الله نادری نسب
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
عکاسی آنالوگ-آماتور:از سال ۸۳الی۸۹ عکاسی دیجیتال:سال ۸۹ الی ۹۳ سال ۹۲: عضویت خانه عکاسان سیرجان عکاسی نیمه حرفه ای : ازسال ۹۴ الی ۹۸ (حوزه های عکاسی: طبیعت - مستند اجتماعی)

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس