فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
مسیح محمد باغبان
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
عضو شورای سیاست گذاری photo way (راه عکس) 5 سال سابقه پژوهش و تدریس دانشگاهی پایه گذار و ایده پرداز فرهنگ عکاسی پایه گذار روش تدریس نوین به روش مهندسی عکاسی و انفجار اطلاعاتی مدرس منوی تخصصی دوربین های نیکون و سونی و کنون

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس