فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
محمدرضا مردانی سامانی
سطح عضویت:
عضو معلق
رزومه:
عضو انجمن عکاسان جوان- مدرک cbv عکاسی مدرک tuv عکاسی عضو عکاسان کتاب قاب نگاه - شرکت در نمایشگاه باغ موزه قصر دی ماه ۹۷_ شرکت در نمایشگاه عکس ویزور اسفند ۹۷_ شرکت در نمایشگاه آنچه اتفاق می افتد در خانه عکاسان جوان اردیبهشت ۹۸_ شرکت در نمایشگاه فراسوی بهار در نگارخانه لرزاده فروردین ۹۸ _ شرکت در نمایشگاه هنر های تجسمی خطوط مبهم در گالری احسان اسفند ۹۷

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس