فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
امیرحسین ابراهیمی آذر
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
حضور درنمایشگاههای : خیریه شوق زندگی لحظه های ناب(گالری آیریک) آنچه اتفاق افتاد(خانه عکاسان جوان) چشم انداز هنر(گالری انتظامی) طالع طلایی(نگارخانه دانشگاه هنر) هنرمندان معاصر(گالری گلهای داودی) فصل اول-برداشت آزاد(فرهنگسرای سرو)

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس