فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
جواد بابل خانی
سطح عضویت:
عضو معلق
رزومه:
شروع عکاسی از سال ۹۳.برگزاری چندین نمایشگاه عکس گروهی و انفرادی .پذیرش چند اثر در جشنواره های داخلی و خارجی

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس