فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
شیرین خان میرزا
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
دبیر تحریریه و عکاس مجله آهنگ ایده آل عکاس خبرگزاری برنا عکاس مستقل عکاس روزنامه استقلال جوان عکاس هنرمندان

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران