فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
طلوع اولادشهباز
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
دارای مدرک عکاسی از انجمن سینمای جوان- برگزاری نمایشگاه عکس با نام «همچون کوچه ای بی انتها» در دانشگاه شهید چمران اهواز در سال ۱۳۹۳ نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی گروه هنری هرنگ سال ۱۳۹۷

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس