فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
مجتبی ملک پوریان
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
شروع عکاسی در سال ۱۳۷۱ آموزش عکاسی در خانه عکاسان ایران سال ۱۳۸۱ عضو انجمن عکاسان ایران

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس