فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
بهزاد جهانگیرزاده خیاوی
سطح عضویت:
عضو معلق
رزومه:
مقام اول کشور در مسابقه حیات وحش موسسه earth for every one سوئد ، فینالیست مسابقه عکاسی بین المللی حیات وحش golden turtle روسیه از بین 110 کشور، عکس های پذیرفته شده در ششمین جشنواره بین المللی خیام و مقام های منطقه ای

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس