فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
حسین حکمت راد
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
گواهی دوره جامع عکاسی از موسسه آوید- ماهشهر- شرکت در نمایشگاه گروهی عکس آوید در شهرک بعثت ماهشهر (1397)و - (۱۳۹۸)

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران