فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
امیرحسین اباذریان
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
فارغ التحصیل رشته کارشناسی عکاسی از دانشکده هنر و معماری تهران مرکز

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران