فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
معصومه (سمیرا) سلیمانی نژاد
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
۴ نمایشگاه خارجی در فرانسه ایتالیا یونان و ترکیه و3 نمایشگاه در ایران .... عکاسی خبری موسیقی سینما تاتر در حال حاضر عکاس بخش فرهنگی روزنامه قانون و سایت قانون دیلی

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس