فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
سید رامتین زاهد زاهدانی
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
منتخب عکس جشنواره خیام ۲۰۱۷-۲۰۱۸-۲۰۱۹ منتخب عکس در فلورانس بینال ایتالیا نمایشگاه گروهی نقاشی و عکاسی گالری نگر نمایشگاه گروهی نقاشی و عکاسی گالری آیریک

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس