فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
شهرزاد شفيعي
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
1 – نمايشگاه گروهي نگارخانه سيتي سنتر 2 – نمايشگاه گروهي ونكور كانادا 3 – انجام پروژه پروژه 22 ساعت

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس