فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
سیامک امیدی
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
عضو انجمن عکاسان کرمانشاه . شرکت در 10 نمایشگاه جمعی . ۵ سال سابقه عکاسی .شرکت در جشنواره های عکس داخلی و منتخب شدن عکسها در تعدادی از این جشنواره ها .

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس