فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
محبوبه سادات علوی
سطح عضویت:
عضو معلق
رزومه:
راهیابی دوعکس به دومین جشنواره ملی عکس "خلیخ فارس"بندرعباس-بهمن ۹۶ سابقه شرکت در کارگاه آموزشی "منظره وطبیعت"استاد بردیا سعادت-شهریور ۹۴ شرکت در کارگاه "نقد عکس "جواد پورسعید-شهریور۹۶ شرکت درکارگاه "هنروعکاسی"محمدزرقی- مرداد۹۶ شرکت در کارگاه عکاسی" ماکرو"دکتر مجید مومنی مقدم -مرداد۹۶ شرکت در کارگاه"عکس نوشت"هلالی-بهار ۹۵ مشارکت دراردوهای عکاسی شهرستان..شرکت درکارگاه آموزشی پرتره استاد یاسردلباز...کسب مقام سوم مسابقات ادواری عکس وزندگی...وشرکت در نمایشگاه عکس جرس...شرکت در نمایشگاه عکس محر

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس