فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
سیده کلثوم سیدصالحی
سطح عضویت:
عضو معلق
رزومه:
حدود ۲ ساله شروع به کار عکاسی نموده ام و ۱۳۹۶ در بهمن ماه درنمایشگاه جعمی عکس داشته ام

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس