فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
زهرا موحدعلوی
سطح عضویت:
عضو معلق
رزومه:
شروع عکاسی از سال 1389 وفعالیت به صورت جدی از سال 1393، دارای مدرک کارشناسی عکاسی خبری،عضو انجمن عکاسان خراسان رضوی،عکاس آزاد.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس