فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
آلما منشی باغان
سطح عضویت:
عضو معلق
رزومه:
عکاس صنعتی – تبلیغاتی به صورت خویش فرما از2011 عضوباشگاه عکاسان جوان،عضوکلوپ عکس فوکوس(فیاپ)، عضوانجمن عکاسان خراسان رضوی. دبیر دایمی نمایشگاههای انجمن عکاسان خراسان رضوی برگزاری نمایشگاه انفرادی عکس مستند اجتماعی باموضوع : زندگی روستایی ( جولای 2017 ) برگزاری نمایشگاه انفرادی عکس با موضوع : تبلیغات و صنعت ( سپتامبر2017 ) برگزاری نمایشگاه انفرادی عکس با موضوع : گذری در شهر (فوریه 2018) شرکت و پذیرش سه اثر در جشنواره لهستان 2018 . شرکت و پذیرش درجشنواره بین المللی " کوه هو آنگ بی ، چین " در بخش : آزاد رنگی و آزاد تک رنگ شرکت در جشنواره بین المللی " فوتوپرسپکتیو، بوسنی و هرزگویین " در بخش : آزاد رنگی ، آزاد تک رنگ شرکت در جشنواره بین المللی " ژوهای چین " در بخش : دیجیتال با موضوع آزاد شرکت وپذیرش در جشنواره عکس "مولداوی " در بخش : زن ، کودک ، آزادرنگی ، آزاد تک رنگ

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس