فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
علی اکبر غفاری
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
درسال۱۳۵۹بااولین دوربین عکاسی کانن مدل تی۵۰ شروع بکارنمودم.درسالهای ۵۹الی۶۴وهمچنین۸۰الی۸۵درنهادهای فرهنگی آموزشی ودرحوزه عکاسی خبری وگزارشی فعالیت داشتم.درسال۱۳۷۲عضویت درانجمن سینمای جوان ایران.ازسال۱۳۹۳تصمیم گرفتم که بصورت جدی عکاسی را حرفه ای دنبال نمایم.غالباهرموضوعی که می تواند سوژه عکاسی قرارگیردعکاسی می کنم امابیشترتوجه وعلاقه ام به عکاسی از مناظر طبیعت و پرتره می باشد.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس